Ägarförhållande i Bellman Group AB


I Bellman Group AB med org.nr. 559108-3729, ingår Bellmans Åkeri & Entreprenad AB (556402-9006), Grundab Entreprenader i Stockholm AB (556370-9921) samt Modern Sprängteknik i Norden AB (556989-1525).

Bolaget ägs av Investeringsfonden Verdane Capital VIII (49,74, MST Management and owners (28,43 %), Bellmans management and owners (20,43 %) samt av den egna ledningen och styrelsen.

Uppländska Berg är ett av landets största och mest kompletta företag inom berghantering

Bellmans Åkeri & Entreprenad AB är ett av landets ledande företag inom förmedling av anläggningsrelaterade transport- och maskintjänster