Startsida2022-08-23T14:06:31+02:00

Bellman Group

Bellman Group är moderbolag i en anläggningskoncern som verkar inom bergsprängning, schakt, transport och hantering av massor i hela Sverige.

Vi är en koncern i stark tillväxt med en ambition att under kommande år knyta till oss fler bolag som kan bidra till ett heltäckande och cirkulärt erbjudande i Sveriges tillväxtregioner

Om oss

Om Bellman Group

Vi är den självklara och heltäckande partnern som lägger grunden för framgångsrika bygg- och anläggningskontrakt.

Hållbarhet

Bellman Groups övertygelse är att hållbarhet bidrar till långsiktig tillväxt. Det behövs en balans mellan ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer kombinerat med ett aktivt samspel.

Jobba hos oss

Vill du vara med och göra det möjligt att bygga.

Nyheter

Västlänken

VSM har i uppdrag av NCC att sköta masshantering vid bygget av Västlänkens dubbelspåriga järnväg för pendel- och regiontåg under centrala Göteborg.

Pressmeddelanden

Visa mer
Go to Top