Startsida2023-04-27T08:38:22+02:00

Bellman Group

Bellman Group är moderbolag i en anläggningskoncern som verkar inom bergsprängning, schakt, transport och hantering av massor i hela Sverige.

Vi är en koncern i stark tillväxt med en ambition att under kommande år knyta till oss fler bolag som kan bidra till ett heltäckande och cirkulärt erbjudande i Sveriges tillväxtregioner

Om Bellman Group

Vi är den självklara och heltäckande partnern som lägger grunden för framgångsrika bygg- och anläggningskontrakt.

Hållbarhet

Bellman Groups övertygelse är att hållbarhet bidrar till långsiktig tillväxt. Det behövs en balans mellan ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer kombinerat med ett aktivt samspel.

Jobba hos oss

Vill du vara med och göra det möjligt att bygga.

Nyheter

Bellmans testar eldriven lastbil!

För Bellmans Åkeri & Entreprenad AB (Bellmans) som dagligen hanterar ett stort antal transporter i Stockholmsregionen är optimering...

Pressmeddelanden

A strong quarter in northern Sweden

· Quarterly net sales increased by 5 percent and EBITA excluding items affecting comparability improved by 14 percent, with a strong contribution from business area ...
Läs mer

Starkt kvartal i norra Sverige

· Nettoomsättningen i kvartalet ökade med 5 procent och EBITA exklusive jämförelsestörande poster förbättrades med 14 procent, med starkt bidrag från affärsområde Nord. · Under ...
Läs mer
Till toppen