Startsida2024-04-10T13:33:31+02:00

Vi gör det möjligt att bygga – hållbart och cirkulärt

Vi gör det möjligt att bygga – hållbart och cirkulärt

Bellman Group

Bellman Groups helhetserbjudande inom cirkulär masshantering med tjänster inom losshållning, schakt, transport och hantering av massor möjliggör en effektiv och hållbar hantering av hela logistikkedjan, vilket genererar ett mervärde för kunder och projekt.

Vi är en koncern i stark tillväxt med en ambition att under kommande år knyta till oss fler bolag som kan bidra till ett heltäckande och cirkulärt erbjudande i Sveriges tillväxtregioner.

Om Bellman Group

Vi är den självklara och heltäckande partnern som lägger grunden för framgångsrika bygg- och anläggningskontrakt.

Hållbarhet

Bellman Groups övertygelse är att hållbarhet bidrar till långsiktig tillväxt. Det behövs en balans mellan ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer kombinerat med ett aktivt samspel.

Jobba hos oss

Vill du vara med och göra det möjligt att bygga?

Nyheter

Bellmans testar eldriven lastbil!

För Bellmans Åkeri & Entreprenad AB (Bellmans) som dagligen hanterar ett stort antal transporter i Stockholmsregionen är optimering...

Pressmeddelanden

Delårsrapport januari – mars 2024

En bra start på 2024 · Nettoomsättningen i kvartalet ökade med 17,3 procent varav 11,6 procent var organisk tillväxt. · EBITA exklusive jämförelsestörande poster förbättrades ...
Läs mer
Till toppen