Ägarförhållande i Bellman Group AB


I Bellman Group AB med org.nr. 559108-3729, ingår Bellmans Åkeri & Entreprenad (556402-9006), Uppländska Berg (556213-1556), Samgräv (556812-2252) samt VSM Entreprenad (556856-6011).

Uppländska Berg är ett av landets största och mest kompletta företag inom berghantering.

Bellmans Åkeri & Entreprenad är ett av landets ledande företag inom förmedling av anläggningsrelaterade transport- och maskintjänster.

Samgräv är ett av landets ledande företag inom förmedling av anläggningsrelaterade transport- och maskintjänster med egna deponier som spetskompetens.

VSM Entreprenad AB är ett maskinföretag med verksamhet som huvudsakligen består av berg- och grushantering vid stationära och mobila krossanläggningar, jordgrävning involverande vägar, tunnelbana, byggnadsutveckling och byggnadsverk samt uthyrning av tunga maskiner.