Pressmeddelanden

21 juni, 2022

VSM har tecknat avtal med WLC om Västlänken

VSM har tecknat avtal med West Link Contractors (NCC och Wayss & Freytag Ingenierurbau AG) om schaktnings- och sprängningsarbeten för E05 Entreprenad Korsvägen på Västlänken i Göteborg. Arbetet kommer utföras under en period om cirka 2 år och uppgår till cirka 130 MSEK. Avtalet har förhandlats fram med samtliga parter i projektet direkt efter positivt […]

10 juni, 2022

Bellman Group etablerar sig i norra Norrland

Bellman Group har idag träffat avtal om förvärv av samtliga aktier i Bröderna Öhman AB med bas i Norrbottens län och etablerar sig därmed i Norrland, en region i Sverige som för närvarande upplever en mycket stark tillväxt. Förvärvet är villkorat av Konkurrensverkets godkännande. Bröderna Öhman bildades 1981 och har ett heltäckande tjänsteutbud inom entreprenad, […]

1 juni, 2022

Kommuniké från Bellman Group AB:s årsstämma

På Bellman Group AB (publ):s årsstämma den 23 maj 2022 fattades bland annat följande beslut. Fastställande av resultat- och balansräkningar Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021. Beslut om disponering av vinst/förlust Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att till […]

23 maj, 2022

Bellman Group förvärvar Börje Holmgrens Åkeri AB

Bellman Group har idag tecknat avtal om förvärv av Börje Holmgrens Åkeri AB, ett företag med bas i Björklinge utanför Uppsala som utför alla typer av markentreprenader inom väg, grundläggning, vatten, avlopp och dränering. Bolaget är främst verksamt i Mälardalen, från Gävle i norr till norra Storstockholm med omnejd. Holmgrens Åkeri har cirka 40 anställda […]

VSM och Samgräv sköter schakter och transporter vid Västlänken

Ett av de större infrastrukturprojekten i Sverige är Västlänken Göteborg, där man bygger en järnvägsförbindelse under centrala Göteborg. VSM är kontrakterat av NCC för att ta hand
om schaktning och transporter för ett av dessa projekt (Centralstationen) och har i sin tur kontrakterat Samgräv för att hantera transporterna. Koncernbolagens nära samarbete ger effektivitet i
projektet.

Läs mer
report