Pressmeddelanden

28 augusti, 2020

Delårsrapport januari – juni 2020

Andra kvartalet, april-juni 2020 Nettoomsättningen uppgick till 454,5 MSEK (440,8), en ökning med 3,1%. EBITDA före jämförelsestörande poster uppgick till 60,7 MSEK (57,0), en ökning med 6,4%. EBITDA-marginalen före jämförelsestörande poster uppgick till 13,4% (12,9%). EBITDA uppgick till 56,6 MSEK (53,1), en ökning med 6,6%. EBITDA-marginalen uppgick till 12,5% (12,0%). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 32,7 […]

2 juli, 2020

Bellman Group satsar för framtiden – investerar i 27 nya maskiner

Satsningarna på infrastruktur i Sverige fortsätter och Bellman Group ser positivt på framtiden. Därför har bolaget beslutat förnya och utöka maskinparken med 27 Caterpillar-maskiner från Zeppelin Sverige. Arbetsmiljö, miljöpåverkan och säkerhet har varit avgörande i valet av maskiner. Bellman Group och dotterbolaget VSM har visat en stark tillväxt de senaste åren och efterfrågan på koncernens […]

9 juni, 2020

VSM lastar ur Varbergstunneln

Trafikverket bygger ut Västkustbanan från Göteborg till Lund med dubbelspår och tunnel under Varberg centrum. VSM Entreprenad, som är en del av Bellman Group, har kontrakterats av Implenia att sköta utlastningen av 1,3 miljoner ton berg ur tunneln. Projektet förväntas pågå under tre år och för att minimera störningarna genomförs projektet nattetid. Bellman Groups dotterbolag […]

20 maj, 2020

Delårsrapport januari – mars 2020

Första kvartalet, januari – mars 2020 Nettoomsättningen uppgick till 387,8 MSEK (445,6), en minskning med 13,0%.  EBITDA före jämförelsestörande poster uppgick till 48,5 MSEK (49,8), en minskning med 2,5%. EBITDA-marginalen före jämförelsestörande poster ökade till 12,5% (11,2%).  EBITDA uppgick till 45,3 MSEK (48,0), en minskning med 5,7%. EBITDA-marginalen ökade till 11,7% (10,8%). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick […]

VSM och Samgräv sköter schakter och transporter vid Västlänken

Ett av de större infrastrukturprojekten i Sverige är Västlänken Göteborg, där man bygger en järnvägsförbindelse under centrala Göteborg. VSM är kontrakterat av NCC för att ta hand
om schaktning och transporter för ett av dessa projekt (Centralstationen) och har i sin tur kontrakterat Samgräv för att hantera transporterna. Koncernbolagens nära samarbete ger effektivitet i
projektet.

Läs mer
report