Pressmeddelanden

8 september, 2021

Bellman Group ledande på marknaden – tack vare samarbete mellan dotterbolagen

Familj, entreprenörskap och hållbarhet – så beskrivs Bellman Group av både Magnus Persson, vice VD och COO för Bellman Group och Mathias Cederblad, VD för Samgräv. Trots ett omtumlande och händelserikt år har koncernens driv och interna styrka aldrig varit bristfällig. Det goda samarbetet bolagen emellan, den entreprenöriella andan och viljan att arbeta med hållbara […]

20 augusti, 2021

Halvårsrapport januari-juni 2021

Fortsatt stark tillväxt under årets andra kvartal. Nyförvärv med bra bas och stark etablering i södra Sverige samt en markant ökning i nettoomsättning trots en fortsatt utmaning kopplat till resurs- och kompetensförsörjning på en stark marknad. ”Andra kvartalet har likt årets första, uppvisat en stark tillväxt. Vi välkomnade Norrvidinge till Bellman Group, vilket ger oss […]

22 juni, 2021

SÅCAB har producerat en återvunnen jord från intippade jordmassor

En återvunnen jord är en bra jord – det menar åtminstone jordentreprenören Svante Smeds. Tillsammans med Janne Pagén har Svante tagit fram recepten på en återvunnen jord från intippade jordmassor på SÅCABs återvinningsanläggning i Fors. VSM, Bellmans Åkeri och SÅCAB är samtliga involverade i projektet med jordarna. Verksamhetschef på SÅCAB Janne Pagén, är insatt i […]

27 maj, 2021

Bellman Group slutför förvärvet av Norrvidinge

Bellman Group AB (”Bellman Group”) har i dag slutfört förvärvet av Norrvidinge (”Norrvidinge”) som består av Norrvidinge Lastbilscentral AB, Grus & Makadam Syd AB och EliaExpress i Halmstad AB, vilket meddelades den 21 april 2021. Bellman Group ingick den 21 april 2021 ett avtal om förvärv av Norrvidinge, ett företag som tillhandahåller transport och maskintjänster […]

VSM och Samgräv sköter schakter och transporter vid Västlänken

Ett av de större infrastrukturprojekten i Sverige är Västlänken Göteborg, där man bygger en järnvägsförbindelse under centrala Göteborg. VSM är kontrakterat av NCC för att ta hand
om schaktning och transporter för ett av dessa projekt (Centralstationen) och har i sin tur kontrakterat Samgräv för att hantera transporterna. Koncernbolagens nära samarbete ger effektivitet i
projektet.

Läs mer
report