Ägarförhållande i Bellman Group AB


I Bellman Group AB med org.nr. 559108-3729, ingår Bellmans Åkeri & Entreprenad AB (556402-9006), Grundab Entreprenader i Stockholm AB (556370-9921), Modern Sprängteknik i Norden AB (556989-1525) samt VSM Entreprenad AB (556856-6011).

Bolaget ägs av Investeringsfonden Verdane Capital VIII (38,39 %), VSM management och ägare (33,00 %), Bellmans management och ägare (10,66 %),  MST management och ägare (9,18 %) samt övriga ägare (8,77 %).

Uppländska Berg är ett av landets största och mest kompletta företag inom berghantering.

Bellmans Åkeri & Entreprenad AB är ett av landets ledande företag inom förmedling av anläggningsrelaterade transport- och maskintjänster.

VSM Entreprenad AB är ett maskinföretag med verksamhet som huvudsakligen består av berg- och grushantering vid stationära och mobila krossanläggningar, jordgrävning involverande vägar, tunnelbana, byggnadsutveckling och byggnadsverk samt uthyrning av tunga maskiner.