Bellmans Åkeri arbetar aktivt för trafiksäkerhet

Bellmans Åkeri har idag en fordonsflotta om cirka 200 lastbilar som dagligen färdas på våra vägar i Storstockholm och Mälardalen. Ett aktivt trafiksäkerhetsarbete är A och O för att kunna motverka olyckor, och att vi alltid gör vårt bästa för att vara ett föredöme i trafiken.

En del av vårt trafiksäkerhetsarbete handlar om att regelbundet vara ute och mäta hastigheterna på våra lastbilar på olika vägsträckor, vilket görs i samarbete med Säker trafik i Jönköpings län, en del av NTF. Målet är att ligga på minst 95 procent lagliga transporter.

Efter varje mätning analyseras resultaten, och vi följer alltid upp de mätningar som inte ligger inom den hastighetsbegränsning som är angiven för vägsträckan.
Höstens mätningar gav ett tillfredställande resultat om 89 procent lagliga transporter, och vi fortsätter arbetet för att nå vårt mål om 95 procent lagliga transporter.

En ny aspekt i vårt trafiksäkerhetsarbete är att utbilda de som möter oss i trafiken, och då främst barnen, därför samarbetar vi med Trafikkalendern som är Sveriges största läromedel om trafiksäkerhet för barn.