Angelica Lagerberg

HR-chef

Född: 1984
Utbildning: Högskoleexamen

Arbetslivserfarenhet
Ansvarig för personal, miljö, kvalité och arbetsmiljö på VSM 2006-2019

Andra pågående uppdrag

Aktieinnehav i Bellman Group
70

* Aktuellt antal aktier per 31 december 2021 i det holdingbolag (Haimos HoldCo AB) som efter vissa omstruktureringsåtgärder och förvärv genomförda av Verdane, är ägare i Bellman Group. Verdane kontrollerar nu 64,5 procent av ägandet medan management, vissa nyckelpersoner och delar av styrelsen kontrollerar resterande 35,5 procent via holdingbolaget.