Dick Örn

VD Bellmans Åkeri & Entreprenad, VD SÅCAB

Född: 1964
Utbildning: Gymnasium.

Arbetslivserfarenhet
Bellmans Åkeri AB från 1991 och VD Contrail AB.

Andra pågående uppdrag
Styrelseledamot i Grundab Fastigheter
i Stockholm och styrelseordförande i Hasseludd Holding AB.

Aktieinnehav i Bellman Group
51 490 aktier (indirekt innehav).

* Aktuellt antal aktier per 31 december 2021 i det holdingbolag (Haimos HoldCo AB) som efter vissa omstruktureringsåtgärder och förvärv genomförda av Verdane, är ägare i Bellman Group. Verdane kontrollerar nu 64,5 procent av ägandet medan management, vissa nyckelpersoner och delar av styrelsen kontrollerar resterande 35,5 procent via holdingbolaget.