Dick Örn

Affärsområdeschef Öst

Född: 1964
Utbildning: Gymnasium.

Arbetslivserfarenhet
Bellmans Åkeri AB från 1991 (VD sedan 2007) och VD Contrail AB

Andra pågående uppdrag
Styrelseordförande i Hasseludd Holding AB

Aktieinnehav i Bellman Group
51 490 aktier* via bolag

* Aktuellt antal aktier per 31 december 2021 i det holdingbolag (Haimos HoldCo AB) som efter vissa omstruktureringsåtgärder och förvärv genomförda av Verdane, är ägare i Bellman Group. Verdane kontrollerar nu 64,5 procent av ägandet medan management, vissa nyckelpersoner och delar av styrelsen kontrollerar resterande 35,5 procent via holdingbolaget.