Håkan Lind

VD och ledamot sedan 2021

Född: 1963
Utbildning: Gymnasium

Arbetslivserfarenhet
Arbetande styrelseordförande Bellmans Åkeri AB, VD och Koncernchef Foria AB, VD Såab AB.

Andra pågående uppdrag
Styrelseledamot i Grundab Fastigheter i Stockholm och Hasseludd Holding AB.

Aktieinnehav i Bellman Group
22 067 aktier (indirekt innehav).

* Aktuellt antal aktier per 31 december 2021 i det holdingbolag (Haimos HoldCo AB) som efter vissa omstruktureringsåtgärder och förvärv genomförda av Verdane, är ägare i Bellman Group. Verdane kontrollerar nu 64,5 procent av ägandet medan management, vissa nyckelpersoner och delar av styrelsen kontrollerar resterande 35,5 procent via holdingbolaget.