Magnus Persson

VD och ledamot sedan 2021

Född: 1969
Utbildning: Ingenjör, väg och anläggningsteknik.

Nuvarande uppdrag
Styrelseordförande i ME, Maskinentreprenörerna

Tidigare arbetslivserfarenhet
Olika befattningar inom Skanska under perioden 1989 -2000, Ägare, VD och vVD i VSM Entreprenad AB sedan 2001, vice VD och COO Bellman Group t o m februari 2022.

Aktieinnehav i Bellman Group
63 200 aktier1 via bolag

* Aktuellt antal aktier per 31 december 2021 i det holdingbolag (Haimos HoldCo AB) som efter vissa omstruktureringsåtgärder och förvärv genomförda av Verdane, är ägare i Bellman Group. Verdane kontrollerar nu 64,5 procent av ägandet medan management, vissa nyckelpersoner och delar av styrelsen kontrollerar resterande 35,5 procent via holdingbolaget.