Pernilla Enkler

Hållbarhetschef

Född: 1979
Utbildning: Ekonom

Arbetslivserfarenhet
CSR Manager Nordics Apollo Travel Group, Hållbarhetsansvarig Carlsberg Sverige AB, Kvalitets- och Hållbarhetschef Trivselhus AB, Hållbarhetschef SKB (Stockholms Kooperativa Bostadsförening)

Andra pågående uppdrag: 

Aktieinnehav i Bellman Group: –

* Aktuellt antal aktier per 31 december 2021 i det holdingbolag (Haimos HoldCo AB) som efter vissa omstruktureringsåtgärder och förvärv genomförda av Verdane, är ägare i Bellman Group. Verdane kontrollerar nu 64,5 procent av ägandet medan management, vissa nyckelpersoner och delar av styrelsen kontrollerar resterande 35,5 procent via holdingbolaget.