Roger Axelsson

CFO

Född: 1959
Utbildning: Civilekonom

Arbetslivserfarenhet
Interim CFO Assemblin Group, CFO Quant Group, Corporate Controller Esselte Group.

Andra pågående uppdrag

Aktieinnehav i Bellman Group
5 460 aktier.

* Aktuellt antal aktier per 31 december 2021 i det holdingbolag (Haimos HoldCo AB) som efter vissa omstruktureringsåtgärder och förvärv genomförda av Verdane, är ägare i Bellman Group. Verdane kontrollerar nu 64,5 procent av ägandet medan management, vissa nyckelpersoner och delar av styrelsen kontrollerar resterande 35,5 procent via holdingbolaget.