Staffan Haglund

VD VSM Entreprenad

Född: 1973
Utbildning: Högskoleingenjör

Arbetslivserfarenhet
Försäljningschef Märsta Förenade Åkeriföretag, Platschef Vägverket Produktion ”Svevia”.

Andra pågående uppdrag

Aktieinnehav i Bellman Group

* Aktuellt antal aktier per 31 december 2021 i det holdingbolag (Haimos HoldCo AB) som efter vissa omstruktureringsåtgärder och förvärv genomförda av Verdane, är ägare i Bellman Group. Verdane kontrollerar nu 64,5 procent av ägandet medan management, vissa nyckelpersoner och delar av styrelsen kontrollerar resterande 35,5 procent via holdingbolaget.