Björn Andersson

Björn Andersson

Ordförande sedan 2018 och ledamot sedan 2017

Född: 1959
Utbildning: Civilekonom
Nuvarande uppdrag: Senior partner i Neuman & Nydahl, Awiwo AB (styrelseordförande), Portendo Standoff Detection AB (styrelseordförande) och VD och styrelseledamot i Derigo Rådgivning AB.
Tidigare arbetslivserfarenhet: VD Oden anläggningsentreprenad (STRABAG Sverige), CFO NCC och ledande befattningar inom Shell.
Aktieinnehav i Bellman Group: 19 446 aktier via bolag.

Charlotte Hybinette

Charlotte Hybinette

Ledamot sedan 2019

Född: 1973
Utbildning: Jurist
Nuvarande uppdrag: Senior Investment Manager på Ernström & Co AB samt rådgivare genom bolaget Hybinette & Partners AB. Styrelseledamot i Collector Bank AB och Platzer Fastigheter Holding AB.
Tidigare arbetslivserfarenhet: Advokat och Managing partner på MAQS Advokatbyrå.
Aktieinnehav i Bellman Group: -

Anne-Lie Lind

Anne-Lie Lind

Ledamot sedan 2019

Född: 1971
Utbildning: Civilingenjör maskinteknik
Nuvarande uppdrag: Logistikdirektör Tamro AB. Styrelseledamot i Bulten AB och Mio AB.
Tidigare arbetslivserfarenhet: Vice President Camfil Power Systems
Europe & Middle East, VD AkkaFRAKT och olika ledande befattningar inom
SKF, Volvo och Tetra Pak.
Aktieinnehav i Bellman Group: -

Magnus Persson

Magnus Persson

VD och Koncernchef

Född: 1969
Utbildning: Ingenjör, väg och anläggningsteknik.
Arbetslivserfarenhet: Olika befattningar inom Skanska under perioden 1989 – 2000. Ägare, VD och vVD i VSM Entreprenad AB sedan 2001.
Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i ME, Maskinentreprenörerna.
Aktieinnehav i Bellman Group: 63 200 aktier (indirekt ägande).

Per Rosenmüller Nordlander

Per Rosenmüller Nordlander

Ledamot sedan 2017

Född: 1967
Utbildning: Civilingenjör teknisk fysik
Nuvarande uppdrag: Partner i Verdane Capital, Advisors som är investment advisor i Verdane Capital VIII K/S, och styrelseledamot i Livförsäkringsbolaget Skandia, BEWI Group, Allgon och Nordic Finance.
Tidigare arbetslivserfarenhet: VD och grundare av Avanza, grundare och chef för NordNet. Arbetat inom olika positioner på Öhman, OMX Nasdaq och som konsult på Accenture.
Aktieinnehav i Bellman Group: -

Ingalill Östman

Ingalill Östman

Ledamot sedan 2018

Född: 1956
Utbildning: Civilingenjör maskinteknik
Nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Allgon AB, Länsförsäkringar
Göteborg och Bohuslän samt i StyrelseAkademin Västsverige.
Tidigare arbetslivserfarenhet: Kommunikationsdirektör Castellum,
kommunikationsdirektör SKF och kommunikationsdirektör ABB Sverige
samt Nordeuropa.
Aktieinnehav i Bellman Group: -

Martin Nilsson

Martin Nilsson

Ledarmot sedan 2021

Född:
Utbildning:
Nuvarande uppdrag:
Tidigare arbetslivserfarenhet:
Aktieinnehav i Bellman Group: