Ingalill Östman

Ledamot sedan 2018

Född: 1956
Utbildning: Civilingenjör maskinteknik Nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Allgon AB, Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän samt i StyrelseAkademien Västsverige

Tidigare arbetslivserfarenhet
Kommunikationsdirektör Castellum, Senior Vice President Communications & Government relations AB SKF, Senior Vice President Corporate Communications ABB Sverige och Nord Europa samt ytterligare ett antal ledande befattningar inom ABB

Aktieinnehav i Bellman Group
1 400 aktier* via bolag

* Aktuellt antal aktier per 31 december 2021 i det holdingbolag (Haimos HoldCo AB) som efter vissa omstruktureringsåtgärder och förvärv genomförda av Verdane, är ägare i Bellman Group. Verdane kontrollerar nu 64,5 procent av ägandet medan management, vissa nyckelpersoner och delar av styrelsen kontrollerar resterande 35,5 procent via holdingbolaget.