Valberedning

Valberedning

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman lämna förslag till beslut avseende bland annat stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelsearvoden, val av revisorer och revisionsarvoden. Årsstämma i Bellman Group hålls den 19 maj 2020. Inför årsstämman har följande aktieägarrepresentanter utsetts till ledamöter i valberedningen:

  • Per Nordlander (ordförande), utsedd av Verdane Capital
  • Dick Örn, utsedd av Hasseludd Holding AB
  • Magnus Persson, utsedd av Bromab Invest AB

Den som önskar komma i kontakt med valberedningen kan skicka ett mail till information@bellmangroup.se. Ange ”Valberedningen” som ämne.