ISO- Certifieringar

Bellman Group med dotterbolagen VSM, Bellmans, Uppländska, Samgräv, Norrvidinge och Ivarsson är ISO-certifierade enligt alla tre standarderna 14001, 9001 och 45001.