ISO- Certifieringar

Bellman Group med dotterbolagen VSM, Bellmans, Uppländska, SÅCAB och Samgräv är ISO-certifierade enligt alla tre standarderna 14001, 9001 och 45001. Under 2022 pågår arbetet med att certifiera Norrvidinge och Ivarsson som tillkom till koncernen 2021.