Cirkulära flöden

Bellman Group transporterar väsentliga mängder med överskottsmassor från olika byggprojekt runt om i Sverige. Genom att öka andelen tur- och returtransporter och lägga större fokus på återanvändning och återvinning bidrar koncernen till avfallsminimering och cirkuläritet. Fokusområdet cirkulära flöden är identifierat som ett av koncernens viktigaste områden med många identifierade aktiviteter och ambitioner som kommer ta form under 2022. Därmed finns ännu inga specifika mål eller utfall att rapportera för 2021.

Läs mer om mål och uppfyllnad i vår Hållbarhetsrapport 2021.