Cirkulära flöden

Jordens resurser är ändliga. Bellman Group arbetar aktivt för att bidra till cirkulära flöden inom sin verksamhet. Att effektivisera och optimera flödena är av nytta såväl för miljön som verksamheten. Inom koncernen finns både deponier och återvinningsanläggningar. Att återanvända material är alltid att föredra framför att bryta nytt jungfruligt material. Så mycket som möjligt ska återanvändas och återvinnas och så lite som möjligt ska deponeras.

Läs mer om mål och uppfyllnad i vår Hållbarhetsredovisning 2023.

Målbild

Vi har ökat återanvändning och återvinning av egenhanterade massor samt ökat antal tur- och returtransporter

Mål 2024

  • Återanvändning och återvinning: målsättning pågår
  • Tur- och returtransporter: målsättning pågår