Pernilla Enkler har rekryterats till en ny tjänst som Kommunikations- och Hållbarhetschef inom Bellman Group. Pernilla kommer ingå i koncernledningen och får det övergripande ansvaret att vidareutveckla, strukturera och driva kommunikations- och hållbarhetsarbetet inom gruppen.

Pernilla har lång erfarenhet inom både kommunikation och hållbarhet från olika branscher och bland annat inom bygg- och fastighetsbranschen. Hon kommer senast från SKB (Stockholms Kooperativa Bostadsförening) och dessförinnan Trivselhus AB.

”Anläggningsbranschen är en förutsättning för de många bostads- och infrastrukturprojekt som pågår i Sverige och det ställer stora krav på oss som grupp. Jag ser fram emot att utveckla och driva kommunikations- och hållbarhetsarbetet i den unika bredd vi har inom gruppen. Branschen har en stor påverkan, inte minst kopplat till utsläpp, transport och säkerhet och står idag för en stor del av Sveriges totala klimatpåverkan. Och det finns en medvetenhet vilket också gör oss ödmjuka inför det omfattande arbetet vi har framför oss, säger Pernilla Enkler.”

”I takt med att koncernen växer ser vi fram emot att Pernilla tar det strategiska ansvaret för att vidareutveckla såväl vår interna och externa kommunikation som att stärka koncernens hållbarhetsarbete. Vi ser ett ökat behov, inte bara externt utan även internt, av att utveckla och driva dessa nära sammankopplade frågor och jag är övertygad om att det kommer bidra positivt till utvecklingen av Bellman Group och vår affär, säger Håkan Lind, VD i Bellman Group.”

Pernilla började på Bellman Group den 8 mars 2021.