Bellman Group har idag tecknat avtal om förvärv av Börje Holmgrens Åkeri AB, ett företag med bas i Björklinge utanför Uppsala som utför alla typer av markentreprenader inom väg, grundläggning, vatten, avlopp och dränering. Bolaget är främst verksamt i Mälardalen, från Gävle i norr till norra Storstockholm med omnejd.

Holmgrens Åkeri har cirka 40 anställda och merparten av verksamheten bedrivs med egna resurser. Räken-skapsåret 2020/21 omsatte Holmgrens 101,9 MSEK med ett EBITDA resultat om 19,5 MSEK.  

  • Genom förvärvet av Holmgrens Åkeri stärker Bellman Group sin närvaro i Mälardalen, en expansiv region med behov av nybyggnation av bostäder, infrastruktur samt logistikfastigheter. Vi känner Stefan Holmgren sen länge och är mycket glada över att Holmgrens Åkeri vill ansluta till gruppen. Att samarbeta med Holmgrens Åkeri, främst från Uppländska och VSM:s sida ser vi som mycket positivt, säger Magnus Persson, VD Bellman Group

Holmgrens Åkeri, som ägs av Stefan Holmgren, kommer utgöra ett eget segment i Bellman Group AB.

  • Att bli delägare i Bellman Group och fortsätta driva Holmgrens Åkeri i ett större sammanhang känns väldigt roligt och spännande. Jag är övertygad om att vi kommer att kunna expandera snabbare genom att utöka vårt kunderbjudande tillsammans med kollegorna i Bellman Group, säger Stefan Holmgren, VD Börje Holmgrens Åkeri AB.