Bellman Group förvärvar genom dotterbolaget Uppländska Bergborrning AB [Uppländska], inkråmet i Axelssons Diamantborrning AB [Axelssons]. Därmed stärker gruppen, genom Uppländska, sitt erbjudande inom diamanthåltagning och sågning av berg.

Axelssons startade sin verksamhet 2004, sysselsätter nio anställda och omsatte 2020/21 20 miljoner. Axelssons och Uppländska har en mångårig relation och har samarbetat i flertalet projekt sedan 2013. Förvärvet sker genom en inkråmsaffär och genomfördes den 1 januari 2022. Förvärvet omfattar maskiner, utrustning och övrigt material samt personal. Grundaren Kjell Axelsson fortsätter i rollen som platschef på Uppländska och kommer fortsatt driva alla projekt kopplat till håltagnings- och sågningsarbeten i Uppländskas regi.

”Det finns få aktörer inom anläggningsbranschen som specialiserar sig på diamanthåltagning och sågning av berg. Inom gruppen saknas denna kompetens vilket har utgjort grunden för vårt samarbete med Axelssons i flertalet projekt. Förutom att jag ser fram emot ett fortsatt givande samarbete kan vi nu när vi har integrerat Axelssons i Uppländska, erbjuda effektivare och bättre lösningar till våra kunder, säger Thomas Johansson, VD på Uppländska Bergborrnings AB.”