Köpeskillingen uppgår till 98,5 MSEK varav 31,3 MSEK utgörs av aktier i Bellman Group (motsvarande 3,02 procent av aktierna i Bellman Group) och 67,2 MSEK kontant.

Ivarssons Entreprenad utför alla typer av mark- och anläggningsarbeten och är även specialiserade inom områden såsom djupa schakter och marinrelaterade uppdrag med fokus på stabilitetshöjande åtgärder och erosionsskydd. Maskinparken innehåller ett 50-tal band- och hjulmaskiner med räckvidd upp till 30 meter. Bolaget sysselsätter 40 erfarna medarbetare och omsättningen för verksamhetsåret 2019/2020 uppgick till 60,3 MSEK med ett pro forma justerat EBITDA som uppgick till 23,3 MSEK.

Med förvärvet av Ivarssons Entreprenad tar Bellman Group ytterligare ett steg i strategin att skapa en heltäckande leverantör till bygg- och anläggningsbranschen med unika möjligheter att utgöra en partner till totalentreprenörer inom till exempel stora infrastrukturprojekt, som Västlänken.

”Vi är väldigt glad över att Ivarssons Entreprenad med sin erkänt kompetenta personal vill ansluta sig till vår grupp och vi ser fram emot ett fortsatt spännande samarbete, framför allt i Göteborgsregionen”, säger Håkan Lind, VD Bellman Group.

Ivarssons Entreprenads historia sträcker sig tillbaka till 1958 då nuvarande ägarnas farfar John Ivarsson startade maskinentreprenadverksamheten. Sedan 1988 ägs bolaget av bröderna Mårten och Mikael Ivarsson vilka båda kommer att arbeta kvar i bolaget. Mikael Ivarsson kommer också att ingå i Bellman Groups koncernledning fr o m 2021.

”Vi är övertygade om att vi genom försäljningen av Ivarssons Entreprenad till Bellman Group har hittat den bästa ägaren till vårt företag. Jag och Mårten kommer fortsätta att driva och expandera bolaget men nu tillsammans med de andra dotterbolagen i Bellman Group och samtidigt få det stöd som krävs i form av finansiell stabilitet och support kring central administration, processer, IT-stöd m.m.” säger Mikael Ivarsson.    

Denna information är sådan som Bellman Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-12-11 15:00 CET.