Bellman Group AB (”Bellman Group”) förvärvar Losshållningsbolaget i Sverige AB (”Losshållningsbolaget”) med verksamhet inom bergtäkt och anläggningsbranschen.

Losshållningsbolaget verkar brett i södra och mellersta Sverige och har sin huvudsakliga verksamhet inom sprängning i bergtäkter samt kompletterande entreprenadverksamhet. Omsättningen förväntas uppgå till omkring 30 MSEK för verksamhetsåret 2020 och bolaget sysselsätter idag cirka 10 medarbetare som kompletteras med inhyrd personal vid behov. Verksamheten har vuxit stadigt sedan starten 2017 och planen är att expandera verksamheten till stor del riktat mot Göteborgsregionen.

”Den fördel det medför att tillhöra en större organisation med stabil finansiell ställning och med ett – som i det här fallet – unikt helhetserbjudande riktat till bygg- och anläggningsbranschen, är vi övertygade om kommer att gynna Losshållningsbolaget och den expansion vi ser framför oss,” säger Fredrik Persson, en av delägarna till Losshållningsbolaget.

”Losshållningsbolaget och Uppländska Bergborrning, som också är ett dotterbolag till Bellman Group, känner varandra väl och har samarbetat i ett antal projekt. Genom förvärvet stärks vårt helhetserbjudande till bygg- och anläggningsbolag i Sydsverige och Göteborg ytterligare. Göteborgsområdet och Västlänken är sådana projekt där vi ser att vårt helhetserbjudande är särskilt eftertraktat av flera kunder vilket är mycket glädjande,” säger Håkan Lind, VD för Bellman Group.