Gabriella Fällman har rekryterats till en ny roll som CIO på Bellman Group. Gabriella tar plats i koncernledningen, rapporterar till CFO och får det övergripande ansvaret att driva IT-agendan. Hon kommer senast från en liknande roll på Arvid Nordquist HAB.

Efter drygt 20 år inom Arvid Nordquist-koncernen lämnade Gabriella i höstas sitt uppdrag som IT-chef och rekryterades till Bellman Group. I rollen som CIO, som även är en ny roll inom koncernen, ansvarar hon för att strategiskt driva aktiviteter och initiativ inom IT-området där koncernen genomgår en omfattande transformation kopplat till plattformsbyte samt digitalisering.

”Bellman Group växer och med det ställs större krav på våra IT-system. Vi behöver hitta en gemensam IT- plattform, hitta effektivare lösningar och ligga i framkant vad det gäller digitalisering. Med Gabriellas gedigna erfarenhet är jag övertygad om att den resan kommer bli lyckosam, säger Roger Axelsson CFO på Bellman Group.”

”Det är en spännande resa Bellman Group har framför sig. Här ser jag att IT har en viktig roll och är en möjliggörare för att framgångsrikt och parallellt stötta gruppens strategiplan. Jag ser med spänning fram emot att driva redan fungerande processer på ett smartare sätt genom effektiva IT-lösningar, säger Gabriella Fällman CIO på Bellman Group.”

Gabriella tillträdde sin roll som CIO i september 2021.