BMST Intressenter AB (publ) (”Bolaget” eller ”BMST Intressenter”) offentliggör en bolagsbeskrivning och har ansökt om notering av sina obligationer på Nasdaq First North Bond Market (”Nasdaq First North”).

BMST Intressenter emitterade den 19 juni 2017 företagsobligationer om 220 miljoner kronor inom ett rambelopp om 400 miljoner kronor. Obligationerna löper till och med den 19 juni 2022 med en årlig rörlig ränta om Stibor 3m + 6,5 procent.

Bolaget har, i enlighet med obligationsvillkoren, ansökt om notering av obligationerna vid Nasdaq First North och första dag för handel beräknas bli omkring den 10 augusti 2017. Med anledning av noteringen har Bolaget upprättat en bolagsbeskrivning. Bolagsbeskrivningen finns tillgänglig på Bolagets webbplats www.bmstab.se.

Pareto Securities agerade finansiell rådgivare och Certified Adviser och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB agerade legal rådgivare i samband med obligationsemissionen och noteringen på Nasdaq First North.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Roger Axelsson, CFO och kommunikationschef, +46 (0) 70 874 50 41, roger.axelsson@upplandskaberg.se

Om denna information:
Denna information offentliggjordes klockan 15.00 den 8 augusti 2017.