Bokslutskommuniké 2017 kommer att offentliggöras fredagen den 23 februari 2018, klockan 13.00, istället för den 28 februari som tidigare kommunicerats.

Bolaget ser ingen anledning att vänta med att publicera rapporten då den kommer att vara färdigställd tidigare än planerat.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Roger Axelsson, CFO och kommunikationschef, +46 (0) 70 874 50 41
, roger.axelsson@upplandskaberg.se

Om denna information:
Denna information lämnades för offentliggörande klockan 15.00 den 19 februari 2018.