Kvartalsrapporten för perioden juli till och med september 2017 kommer att offentliggöras fredagen den 24 november 2017, klockan 13.00, istället för den 30 november som tidigare kommunicerats.

Bolaget ser ingen anledning att vänta med att publicerar rapporten då den kommer att vara färdigställd tidigare än planerat.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Roger Axelsson, CFO och kommunikationschef, +46 (0) 70 874 50 41, roger.axelsson@upplandskaberg.se

Om denna information:
Denna information lämnades för offentliggörande klockan 15.00 den 22 november 2017.