Styrelsen i Bellman Group utsåg idag Magnus Persson till ny vd och koncernchef. Han kommer närmast från en roll som COO och vice vd för koncernen.

Magnus Persson har lång erfarenhet från bygg- och anläggningsbranschen. Han har arbetat inom Bellman Group sedan 2018 då VSM, där han var vd, förvärvades och är sedan ett år tillbaka vice vd och COO i koncernen.

Nuvarande vd Håkan Lind, som valt att avgå som koncernchef, kommer tillträda en ny befattning, främst med fokus på att stödja bolagets fortsatta tillväxt genom förvärv. Han kommer dessutom att vara vice vd samt ingå i Bellman Groups koncernledning.

”Jag är väldigt glad att Magnus med sin bransch- och marknadskompetens har accepterat att ta rollen som vd med uppgiften att vidareutveckla bolaget i linje med vår långsiktiga strategi. Samtidigt vill jag tillsammans med övriga styrelsen och ägare rikta ett varmt tack till Håkan som under sin tid som vd utvecklat Bellman Group från ett bolag huvudsakligen aktivt i storstockholmsregionen, och en omsättning på cirka 800 miljoner 2017, till ett bolag som nu även täcker stora delar av södra Sverige och har en omsättning på cirka 3,3 miljarder kronor. Styrelsen gläds vidare åt att vi får behålla Håkan i ny viktig roll inom koncernen, säger Björn Andersson, styrelseordförande.”

Förändringarna träder i kraft med omedelbar verkan.

Denna information är sådan information som Bellman Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 09:00 den 25 februari 2022.