Först och främst ska överskottsmassor återanvändas eller återvinnas men för resterande massor behövs deponier. Tillgång till en deponi av den här storleken och kapaciteten i Göteborgsregionen är av stor strategisk betydelse för Samgräv och de övriga företagen i Bellman Group som verkar i regionen.

”Detta är en milstolpe för att kunna fortsätta erbjuda våra kunder en hållbar och  kostnadseffektiv helhetslösning i Väst” säger Mathias Cederblad, VD Samgräv och AO-chef Bellman Group Väst.

”En deponi av den här storleken är värdeskapande både för vår verksamhet och samhället. Deponin möjliggör utveckling och samhällsbyggandet för regionen i allmänhet och för Härryda kommun i synnerhet. Att vi nu fått detta tillstånd ger oss goda möjligheter att ta en större del av marknaden i Väst med ett hållbart och cirkulärt arbetssätt” säger Magnus Persson, VD Bellman Group.