Trafikverket bygger ut Västkustbanan från Göteborg till Lund med dubbelspår och tunnel under Varberg centrum. VSM Entreprenad, som är en del av Bellman Group, har kontrakterats av Implenia att sköta utlastningen av 1,3 miljoner ton berg ur tunneln. Projektet förväntas pågå under tre år och för att minimera störningarna genomförs projektet nattetid.

Bellman Groups dotterbolag VSM Entreprenad är ett av Sveriges ledande bolag inom schakt med större maskiner och företaget har stor erfarenhet av liknande arbeten, bland annat från Förbifart Stockholms tunnlar.

”Vi har sett fram emot att påbörja det här projektet och det är inspirerande att vara del av utbyggnaden av miljösmarta transporter i Västsverige. Projektet sysselsätter fyra lastmaskiner, en vattenbil för att motverka störande damm och sex yrkesarbetare under tre år. Projektet ska genomföras så smidigt som möjligt för Varbergsborna och därför arbetar vi på natten när det är mindre trafik i området”, säger Staffan Haglund, VD på VSM Entreprenad.

 

För mer information, kontakta:

Håkan Lind, VD Bellman Group
hakan.lind@bellmangroup.se, +46 (0)70 669 80 28

Staffan Haglund, VD VSM Entreprenad
staffan.haglund@vsmgruppen.se, +46 (0)70 397 57 17

Pia Rosin, IR- och kommunikationschef
pia.rosin@bellmangroup.se, +46 (0)70 971 12 70

 

Om Bellman Group

Bellman Group är moderbolag i en anläggningskoncern som verkar inom bergsprängning, schakt, transport och hantering av massor i Sverige, i första hand i Stockholms- och Göteborgsregionerna. Koncernen består av Bellmans som är ett transport- och maskinförmedlingsföretag, Uppländska som utför sprängarbeten, VSM som utför schaktarbeten med större maskiner, Samgräv som är verksamt inom transport, masshantering och har egna deponier i Göteborgsregionen samt SÅCAB som är ett transport- och maskinförmedlingsföretag med egen deponi i södra Stockholm.

Under 2019 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Bellman Group, med huvudkontor i Solna, har cirka 400 anställda och 900 underentreprenörer. Moderbolagets företagsobligationer är noterade på Nasdaq Stockholm. Bellman Group är en koncern i stark tillväxt med en uttalad förvärvsstrategi.

Läs mer på www.bellmangroup.se