Grön flotta

Genom att effektivisera flödena och korta transporterna till deponier och anläggningar, tanka förnybara drivmedel och byta ut fordon och maskiner till ny teknik kan vi minska våra utsläpp. Det kommer att behövas ett antal olika lösningar och tekniker för att minska utsläppen i branschen.

Läs mer om mål och uppfyllnad i vår Hållbarhetsredovisning 2023.

Målbild

Vi ska vara klimatneutrala 2045

Mål 2024

  • 10% minskade utsläpp
  • Öka andelen förnybart drivmedel