Grön flotta

Bellman Groups verksamhetsområden omfattar bland annat sprängning, maskinentreprenad och transport, vilka alla har en betydande miljöpåverkan kopplat till förbränning av fossila bränslen. Den största delen av koncernens påverkan ligger i det egna och dess underentreprenörers fossila utsläpp. Utmaningen på kort sikt är att hantera den begränsade tillgången på elektrifierade och autonoma fordon, men även incitamenten, tillgängligheten av och kostnaden för förnybara bränslen.

Läs mer om mål och uppfyllnad i vår Hållbarhetsrapport 2021.