Bellmans kommer mycket bra ut i mätning av lagliga hastigheter för godstransporter – stort tack för det!

Varje vår och höst genomför Bellmans hastighetsmätningar i samarbete med Säker Trafik i Jönköping och har gjort så sedan 2014 (med undantag för våren 2016). Mätningarna – som sker på utvalda vägsträckor och mäter våra lastbilar med laser för att kontrollera att vårt arbete med trafiksäkerhet går framåt – har skett i nära samarbete med och i dialog mellan Bellmans KMA och våra chaufförer och underentreprenörer.

Tack alla ni chaufförer! Inte bara för att ni är goda representanter för Bellmans, utan också för att ni är bra representanter för branschen överlag och gör våra vägar tryggare för alla att vistas på.

2 Resultatet av samtliga mätningarna avseende lagliga hastigheter för godstransporter
I grafen presenteras den totala andelen lagliga transporter på de tre hastighetsområdena.

3 Resultatet av samtliga mätningarna avseende lagliga hastigheter över tid
I linjediagrammet nedan redovisas utvecklingen av lagligt genomförda transporter över tid i procent för Bellman transporter.