Aktie & ägare

Ägarstruktur

Under 2021 har det skett förändringar i ägarstrukturen för Bellman Group. Detta är en följd av förvärven av Norrvidinge och Ivarssons samt refinansieringen av den nya obligationen. Vid utgången av det första halvåret 2021 hade Bellman Group AB en aktieägare, Verdane Holding 26 AB som äger 100,0 procent av aktierna. Verdane Holding 26 AB ägs i sin tur till 100,0 procent av Verdane Alexander Holding AB som i sin tur ägs till 100,0 procent av Haimos HoldCo AB. Ägandet i Haimos HoldCo AB fördelas sedan mellan Verdane (genom bolaget BJP HoldCo AB), som vid utgången av juni 2021 kontrollerar 65,0 procent av ägandet, medan management och delar av styrelsen kontrollerar resterande 35,0 procent.


Aktieinnehav i Bellman Group AB
Ägande
Antal aktier
31 dec 2020
AndelAntal aktier
30 juni 2021
Andel
Verdane Holding 26 AB746 59835,77%2 086 991100%
Hasseludd Holding AB207 2299,93%
Bromab i Älvsbyn AB188 7369,04%
Skärså Consulting AB188 7369,04%
Jonas Degerman Holding AB188 7369,04%
Robin Mark & Anläggning AB178 4728,55%
Norden Kapitalförvaltning AB142 3496,82%
Michel Eriksson96 4184,62%
J&P Scandinavia AB75 4943,62%
Tore Hallersbo41 1881,97%
Derigo Rådgivning AB19 4460,93%
Roger Axelsson13 5890,65%
Summa2 086 991100%2 086 991100%Aktieinnehav i Haimos HoldCo AB
Ägande
Antal aktier
30 juni 2021
Andel
BJP HoldCo AB1 041 74465%
ANALOG Holding AB147 5009,2%
Hasseludd Holding AB73 5574,6%
Skärså Consulting AB63 2003,9%
Jonas Degerman Holding AB63 2003,9%
Bromab Invest AB63 2003,9%
Norden Kapitalförvaltning AB47 6673,0%
Ivarssons Entreprenad i Lilla Edet AB43 5152,7%
Robin Mark & Anläggning AB29 8811,9%
Derigo Rådgivning AB12 0000,7%
Arnö Rådgivning AB9 0000,6%
Ioway AB1 4000,1%
Cederblad Consulting AB1 3920,1%
Elaco AB5000,0%
Övriga (anställda)4 3910,3%
Summa1 602 147100%


Aktiekapital

DatumAntal utestående aktierKommentar
2019-02-21 2 086 991 Förvärv av Samgräv Holding
2018-08-24 1 944 642 Förvärv av VSM Entreprenad
2018-02-21 1 014 174 Emission för ägarspridning
2017 1 000 000 Bolaget bildas