Aktie & ägare

Ägarstruktur

Under 2021 har det skett förändringar i ägarstrukturen för Bellman Group. Detta är en följd av förvärven av Norrvidinge och Ivarssons samt refinansieringen av den nya obligationen. Vid utgången av det första kvartalet 2022 hade Bellman Group AB en aktieägare, Haimos Holding 26 AB som äger 100,0 procent av aktierna. Haimos Holding 26 AB ägs i sin tur till 100,0 procent av Haimos Alexander Holding AB som i sin tur ägs till 100,0 procent av Haimos HoldCo AB. Ägandet i Haimos HoldCo AB fördelas sedan mellan Verdane (genom bolaget BJP HoldCo AB), som vid utgången av december 2021 kontrollerar 64,5 procent av ägandet, och management, vissa nyckelpersoner samt delar av styrelsen kontrollerar resterande 35,5 procent.

Koncernledningens och styrelsens ägande presenteras under Bolagsstyrning

Aktiekapitalets utveckling

Datum Antal utestående aktier Kommentar
2019-02-21 2 086 991 Förvärv av Samgräv Holding
2018-08-24 1 944 642 Förvärv av VSM Entreprenad
2018-02-21 1 014 174 Emission för ägarspridning
2017 1 000 000 Bolaget bildas

← scrolla →