Aktie & ägare

Ägarförhållanden och aktien

Vid utgången av första kvartalet 2023 hade Bellman Group AB en aktieägare, Bellman Group Holding AB, som äger 100,0 procent av aktierna i Bellman Group AB (publ). Ägandet i Bellman Group Holding AB fördelas mellan Verdane (genom bolaget BJP HoldCo AB), som vid utgången av det första kvartalet kontrollerade 57,2 procent av ägandet medan management, vissa nyckelpersoner samt delar av styrelsen kontrollerade resterande 42,8 procent. För mer information läs gärna vidare i Bolagsstyrningsrapporten som finns i Års-och hållbarhetsredovisning här.

Aktiekapitalets utveckling

Datum Antal utestående aktier Kommentar
2019-02-21 2 086 991 Förvärv av Samgräv Holding
2018-08-24 1 944 642 Förvärv av VSM Entreprenad
2018-02-21 1 014 174 Emission för ägarspridning
2017 1 000 000 Bolaget bildas

← scrolla →