Arkiv


Obligation 2017/2022

Bellman Group har haft utestående obligationer om totalt 600 mkr, vilket motsvarar det totala rambeloppet för obligationslånet. Obligationerna är enligt pressmeddelande den 28 januari 2021 inlösta i förtid.

ISIN-kod SE0009889553
Typ Säkerställd
Volym SEK 600 mkr
Förfall 2022-06-19
Räntevillkor Rörlig, 3m STIBOR + 6,50%

Notice Early Redemption 280121 [pdf]

Obligationsvillkor 19 juni 2017 [pdf]

Prospekt 8 maj 2018 [pdf]

Obligationsinformation 11 juni 2018 [pdf]

Obligationsinformation 29 juni 2018 [pdf]

Tilläggsprospekt 11 juli 2018 [pdf]

Obligationsinformation 24 januari 2019 [pdf]

Notice of waiver 12 februari 2019 [pdf]