Arkiv

Obligation 2017/2022

Bellman Group har haft utestående obligationer om totalt 600 mkr, vilket motsvarar det totala rambeloppet för obligationslånet. Obligationerna är som framgår av pressmeddelande den 28 januari 2021 inlösta i förtid.

ISIN-kod SE0009889553
Typ Säkerställd
Volym SEK 600 mkr
Förfall 2022-06-19
Räntevillkor Rörlig, 3m STIBOR + 6,50 %