ESG formulär

Nedan finner ni det ESG formulär som upprättades i samband med att Bellman Group undersökte möjligheten att emittera ett obligationslån samt förtidsinlösa befintligt obligationslån vilket offentliggjordes den 22 januari 2021.

ESG-QA-Bellman-Group