ESG formulär

Nedan finner ni ett ESG formulär som har upprättats i samband med att Bellman Group undersöker möjligheten att emittera ett obligationslån samt förtidsinlösa befintliga obligationslån vilket offentliggjordes den 22 januari 2021.

ESG-QA-Bellman-Group