Finansiering

Obligation noterad på Nasdaq Stockholm

Bellman Group har utestående obligationer om totalt 600 mkr, vilket motsvarar det totala rambeloppet för obligationslånet. Obligationerna är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Den externa finansieringen är använd för att finansiera förvärv. 

ISIN-kod SE0009889553
Typ Säkerställd
Volym SEK 600 mkr
Förfall 2022-06-19
Räntevillkor Rörlig, 3m STIBOR + 6,50%

Obligationsvillkor 19 juni 2017 [pdf]

Prospekt 8 maj 2018 [pdf]

Obligationsinformation 11 juni 2018 [pdf]

Obligationsinformation 29 juni 2018 [pdf]

Tilläggsprospekt 11 juli 2018 [pdf]

Obligationsinformation 24 januari 2019 [pdf]

Notice of waiver 12 februari 2019 [pdf]