Finansiell kalender

2022-05-23 Årsstämma 2022
2022-08-30 Halvårsrapport januari – juni 2022
2022-11-16 Delårsrapport juli – september 2022
2023-02-23 Bokslutskommuniké januari – december 2022