Varierad karriär hos trygg arbetsgivare

Våra kärnvärden är kvalitet, kompetens, säkerhet och hållbarhet, därför är det viktigt för oss att kunna rekrytera marknadens bästa yrkesarbetare. Bellman Group är moderbolaget i koncernen och dess medarbetare arbetar främst med företagsledning, ekonomi, HR, IT, kommunikation och hållbarhet. Verksamheten sker i dotterbolagen och de yrkeskategorier vi anställer är:

  • Maskinförare anläggning
  • Fordonsförare (dumprar och bergstruckar)
  • Lastbilsförare
  • Sprängare
  • Bergsborrare
  • Mekaniker
  • Anläggare
  • Administration och arbetsledning m.fl.

Lediga tjänster

Just nu har vi inga lediga tjänster.

Jobba hos oss?

Bellman Group är en anläggningskoncern som verkar inom bergsprängning, schakt, transport och hantering av massor i Sverige.

Bellman Group växer och har nu nio dotterbolag och verksamhet i hela Sverige. Koncernen har en uttalad ambition att fortsätta växa, utöka helhetserbjudandet samt vidareutveckla hållbarhetsarbetet och har anpassat organisationen för detta genom att skapa fyra geografiska affärsområden; Nord, Syd, Väst och Öst – detta för att sätta än mer fokus på samarbeten.

Vi ser att vi genom att arbeta tillsammans kan erbjuda kunderna effektivare, hållbara och smartare lösningar.

Under 2022 omsatte koncernen 3,9 miljarder kronor. Bellman Group, med huvudkontor i Solna, har drygt 700 anställda och omkring 1700 underentreprenörer. Moderbolagets företagsobligation är noterad på Nasdaq Stockholm. Bellman Group är en koncern i stark tillväxt med en uttalad förvärvsstrategi.

Vill du jobba för våra dotterbolag?