Varierad karriär hos trygg arbetsgivare

Våra kärnvärden är kvalitet, kompetens, säkerhet och hållbarhet, därför är det viktigt för oss att kunna rekrytera marknadens bästa yrkesarbetare. Bellman Group är moderbolaget i koncernen och dess medarbetare arbetar främst med företagsledning, ekonomi, HR, IT, kommunikation och hållbarhet. Verksamheten sker i dotterbolagen och de yrkeskategorier vi anställer är:

  • Maskinförare anläggning
  • Fordonsförare (dumprar och bergstruckar)
  • Lastbilsförare
  • Sprängare
  • Bergsborrare
  • Mekaniker
  • Anläggare
  • Administration och arbetsledning m.fl.

Jobba hos oss?

Bellman Group är en anläggningskoncern som verkar inom bergsprängning, schakt, transport och hantering av massor i Sverige. Under 2021 omsatta koncernen 2,9 miljarder kronor. Bellman Group, med huvudkontor i Solna, har cirka 600 anställda och omkring 1 300 underentreprenörer. Moderbolagets företagsobligation är noterad på Nasdaq Stockholm. Bellman Group är en koncern i stark tillväxt med en uttalad förvärvsstrategi.

Vill du jobba för våra dotterbolag?