Årsstämma 2020

Bellman Groups årsstämma hålls den 19 maj i Stockholm.