Bokslutskommuniké 2020

Bokslutskommunikén för helåret 2020 offentliggörs 19 februari 2021 kl 08:00.