Delårsrapport Q2

Delårsrapport april – juni 2021 offentliggörs 20 augusti 2021 kl 09.00.