Delårsrapport Q2

Delårsrapporten för perioden januari – juni offentliggörs 28 augusti 2020 kl 08:00.