Offentliggörande av årsredovisning

Bellman Group AB (publ) offentliggör sin årsredovisning för räkenskapsåret 2019.