Loading...

Välkommen till Bellman Group

För generella frågor om Bellman Group, skicka ett mail till information@bellmangroup.se

Fakturaadress

Orgnr: 559108-3729
Peppol-adress: 0007:5591083729
E-fakturaadress: 5591083729

E-fakturaleverantör: Scancloud

E-postadress: faktura@bellmangroup.se

Besöksadress

Vallgatan 5 B
170 67 Solna

Hitta hit >

Kontaktpersoner

Magnus Persson, VD och koncernchef
magnus.persson@bellmangroup.se

Håkan Lind, vVD – Business development
hakan.lind@bellmangroup.se

Roger Axelsson, CFO
roger.axelsson@bellmangroup.se

Charlotte Kjellmert
Kommunikationschef
charlotte.kjellmert@bellmangroup.se

Rapport av överträdelser / visselblåsarkanal

Det är viktigt att alla som verkar inom eller för Bellman Group efterlever vår uppförandekod, lagar och regler samt våra policyer och värderingar. Om du som har kontakt med Bellman Group upplever att vi inte gör det har du möjlighet att rapportera överträdelse.

Kontakta Bellman Groups dotterbolag

Bellmans Åkeri & Entreprenad
08-15 00 90
info@bellmans.se
bellmans.se

Uppländska Bergborrnings
017-67 66 40
info@upplandskaberg.se
upplandskaberg.se

VSM Entreprenad
08-583 520 60
info@vsmgruppen.se
vsm.se

Samgräv
010-160 20 00
info@samgrav.se
samgrav.se

SÅCAB Åkericentral
08-609 09 09
sacab.se

Ivarssons Entreprenad
0520-65 22 20
info@ivarssonsentreprenad.se
ivarssonsentreprenad.se

Norrvidinge
010-457 99 00
info@norrvidinge.se
norrvidinge.se

EliaExpress
035-17 18 19
order@eliaexpress.se
eliaexpress.se

Börje Holmgrens Åkeri
070-57 39 756
info@sholmgrens.se
borjeholmgrensakeri.se

Bröderna Öhman
0929-600 70
info@brohman.se
brohman.se

Varbergs Grävteknik
072-700 32 00
info@vgteknik.se
vgteknik.se