Bolagsstyrning

Bellman Group AB (publ) är ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm, Sverige. Bellman Groups företagsobligationer är noterade på Nasdaq i Stockholm och lyder under den svenska aktiebolagslagen samt Nasdaqs regelverk. Bellman Group tillämpar inte svensk kod för bolagsstyrning.

Koncernledning

Håkan Lind - CEO
Håkan Lind, född 1963, Styrelseledamot och CEO i bolaget sedan 2017 . Nuvarande externa uppdrag inkluderar styrelseledamot i Grundab Fastigheter i Stockholm och Hasseludd Holding AB. Håkan Linds innehav i bolaget utgörs av 3,0 procent (indirekt innehav).

Roger Axelsson - CFO
Roger Axelsson, född 1959, CFO i koncernen sedan 2017. Roger Axelsson har inga betydande externa uppdrag. Roger Axelssons innehav i bolaget utgörs av 0,7 procent (direkt innehav).

Pia Rosin - IR- och kommunikationschef
Pia Rosin, född 1976, inhyrd IR- och kommunikationschef i koncernen sedan 2019. Pia Rosin är anställd av Halvarsson & Halvarsson och har i övrigt inga betydande externa uppdrag. Pia Rosin äger inga aktier i bolaget. 

Dick Örn - VD Bellmans Åkeri & Entreprenad
Dick Örn, född 1964, VD Bellmans Åkeri & Entreprenad sedan 2007. Nuvarande externa uppdrag inkluderar styrelseledamot i Grundab Fastigheter i Stockholm och styrelseordförande i Hasseludd Holding AB. Dick Örns innehav i bolaget utgörs av 7,0 procent (indirekt innehav) .

Robin Karlsson - VD Uppländska Berg
Robin Karlsson, född 1978, anställd i Uppländska Berg sedan 2000, VD sedan 2011. Robin Karlsson är styrelseledamot i BEF (Bergsprängningsentreprenörernas förening).  Robin Karlssons innehav i bolaget utgörs av 8,6 procent (indirekt innehav) .

Magnus Persson - VD VSM Entreprenad
Magnus Persson, född 1969, Anställd i VSM Entrprenad sedan 2001 och VD sedan 2005. Magnus Persson är styrelseordförande i bransch- och arbetsgivarorganisationen ME Maskinentrprenörerna. Magnus Perssons innehav i bolaget utgörs av 9,0 procent (direkt innehav) .

Mathias Cederblad - VD Samgräv
Mathias Cederblad, född 1984, Anställd i Samgräv sedan 2019. Mathias Cederblad är styrelseledamot i Samgräv sedan 2014 och ordförande sedan 2014. Mathias Cederblad äger inga aktier i bolaget.Styrelse

Björn Andersson - Ordförande
Björn Andersson, född 1959, styrelseledamot i bolaget sedan 2017. Nuvarande externa uppdrag inkluderar senior partner i Neuman & Nydahl Awiwo AB (styrelseordförande), Portendo Standoff Detection AB (styrelseordförande) och VD och styrelseledamot i Derigo Rådgivning AB. Björn Andersson innehav i bolaget utgörs av 1,00 procent (indirekt innehav).

Björn Andersson är oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare.

Ingalill Östman - Ledamot

Ingalill Östman, född 1956, styrelseledamot i bolaget sedan 2018. Nuvarande externa uppdrag inkluderar styrelseledamot i Allgon AB (publ), Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän samt i StyrelseAkademin Västsverige. Ingalill Östman innehar inga aktier i bolaget.

Ingalill Östman är oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare.

Per Nordlander - Ledamot

Per Nordlander, född 1967, styrelseledamot i bolaget sedan 2017. Nuvarande externa uppdrag inkluderar partner i Verdane Capital, Advisors som är investment advisor i Verdane Capital VIII K/S, och styrelseledamot i Livförsäkringsbolaget Skandia, BEWI Group, Scanacon, Allgon och Estate Group. Verdane Capital VIII K/S innehar indirekt aktier som utgör 38,39 procent av aktierna i bolaget.

Per Nordlander är oberoende i förhållande till bolaget, men inte oberoende i förhållande till dess större ägare.

Håkan Lind - Ledamot

Håkan Lind, född 1963, styrelseledamot och CEO i bolaget sedan 2017. Nuvarande externa uppdrag inkluderar styrelseledamot i Grundab Fastigheter i Stockholm och Hasseludd Holding AB. Håkan Linds innehav i bolaget utgörs av 3,20 procent (indirekt innehav).

Håkan Lind är inte oberoende i förhållande till bolaget och inte heller oberoende i förhållande till dess större ägare.

Anne-Lie Lind - Ledamot

Anne-Lie Lind, född 1971, är civilingenjör och arbetar som interim distriktschef på Eltel Networks Infranet AB i västra Sverige. Hon är styrelseledamot i Bulten AB och Opus Group AB som är noterade på Nasdaq samt i Mio AB, dessutom har hon tidigare bland annat varit styrelseordförande i AkkaFRAKT. Anne-Lie Lind innehar inga aktier i bolaget.

Anne-Lie Lind är oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare.

Charlotte Hybinette - Ledamot

Charlotte Hybinette, född 1973, är jurist och arbetar som Senior Investment Manager på Ernström & Co AB samt som juridisk rådgivare till publika bolag och dess ägare genom bolaget Hybinette & Partners AB. Hon är också styrelseledamot i Collector Bank AB och Platzer Fastigheter Holding AB som båda är noterade på Nasdaq. Charlotte Hybinette innehar inga aktier i bolaget.

Charlotte Hybinette är oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare.

Utskott
Ersättningsutskottets uppgift är att  bereda frågor om ersättning och anställningsvillkor för den verkställande direktören och koncernledningen. Medlemmar i ersättningsutskottet är Björn Andersson (ordförande), Ingallill Östman och Charlotte Hybinette.

Revisionsutskottets arbete inriktas på kvaliteten och riktigheten i koncernens finansiella redovisning och därtill hörande rapportering samt arbetet med den interna finansiella kontrollen inom koncernen.  Medlemmar i revisionsutskottet är Charlotte Hybinette (ordförande), Anne-Lie Lind och Björn Andersson.


Revisor 

Bolagets revisor är PricewaterhouseCoopers AB med Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor. Revisor nås via adress PricewaterhouseCoopers AB, 113 97 Stockholm.

Bolagsstämma
Inför årsstämman 2020 utgörs valberedningen av: 
Per Nordlander, Verdane Capital, valberedningens ordförande
Dick Örn, Hasseludd Holding AB
Magnus Persson, Bromab i Älvsbyn AB

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2020 kan göra detta via mail till info@bellmangroup.se.