Koncernledning & Styrelse för Bellman Group AB

Företagsledning

Håkan Lind - CEO
Håkan Lind, född 1963, Styrelseledamot och CEO i bolaget sedan 2017 . Nuvarande externa uppdrag inkluderar styrelseledamot i Grundab Fastigheter i Stockholm och Hasseludd Holding AB. Håkan Linds innehav i bolaget utgörs av 3,0 procent (indirekt innehav).

Roger Axelsson - CFO
Roger Axelsson, född 1959, CFO i koncernen sedan 2017. Roger Axelsson har inga betydande externa uppdrag. Roger Axelssons innehav i bolaget utgörs av 0,7 procent (direkt innehav).

Pia Rosin - IR- och kommunikationschef
Pia Rosin, född 1976, inhyrd IR- och kommunikationschef i koncernen sedan 2019. Pia Rosin är anställd av Halvarsson & Halvarsson och har i övrigt inga betydande externa uppdrag. Pia Rosin äger inga aktier i bolaget. 

Dick Örn - VD Bellmans Åkeri & Entreprenad
Dick Örn, född 1964, VD Bellmans Åkeri & Entreprenad sedan 2007. Nuvarande externa uppdrag inkluderar styrelseledamot i Grundab Fastigheter i Stockholm och styrelseordförande i Hasseludd Holding AB. Dick Örns innehav i bolaget utgörs av 7,0 procent (indirekt innehav) .

Robin Karlsson - VD Uppländska Berg
Robin Karlsson, född 1978, anställd i Uppländska Berg sedan 2000, VD sedan 2011. Robin Karlsson är styrelseledamot i BEF (Bergsprängningsentreprenörernas förening).  Robin Karlssons innehav i bolaget utgörs av 8,6 procent (indirekt innehav) .

Magnus Persson - VD VSM Entreprenad
Magnus Persson, född 1969, Anställd i VSM Entrprenad sedan 2001 och VD sedan 2005. Magnus Persson är styrelseordförande i bransch- och arbetsgivarorganisationen ME Maskinentrprenörerna. Magnus Perssons innehav i bolaget utgörs av 9,0 procent (direkt innehav) .

Mathias Cederblad - VD Samgräv
Mathias Cederblad, född 1984, Anställd i Samgräv sedan 2019. Mathias Cederblad är styrelseledamot i Samgräv sedan 2014 och ordförande sedan 2014. Mathias Cederblad äger inga aktier i bolaget.Styrelse

Björn Andersson - Ordförande
Björn Andersson, född 1959, styrelseledamot i bolaget sedan 2017. Nuvarande externa uppdrag inkluderar senior partner i Neuman & Nydahl Awiwo AB (styrelseordförande), Portendo Standoff Detection AB (styrelseordförande) och VD och styrelseledamot i Derigo Rådgivning AB. Björn Andersson innehav i bolaget utgörs av 1,00 procent (indirekt innehav).

Björn Andersson är oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare.

Ingalill Östman - Ledamot

Ingalill Östman, född 1956, styrelseledamot i bolaget sedan 2018. Nuvarande externa uppdrag inkluderar styrelseledamot i Allgon AB (publ), Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän samt i StyrelseAkademin Västsverige. Ingalill Östman innehar inga aktier i bolaget.

Ingalill Östman är oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare.

Per Nordlander - Ledamot

Per Nordlander, född 1967, styrelseledamot i bolaget sedan 2017. Nuvarande externa uppdrag inkluderar partner i Verdane Capital, Advisors som är investment advisor i Verdane Capital VIII K/S, och styrelseledamot i Livförsäkringsbolaget Skandia, BEWI Group, Scanacon, Allgon och Estate Group. Verdane Capital VIII K/S innehar indirekt aktier som utgör 38,39 procent av aktierna i bolaget.

Per Nordlander är oberoende i förhållande till bolaget, men inte oberoende i förhållande till dess större ägare.

Håkan Lind - Ledamot

Håkan Lind, född 1963, styrelseledamot och CEO i bolaget sedan 2017. Nuvarande externa uppdrag inkluderar styrelseledamot i Grundab Fastigheter i Stockholm och Hasseludd Holding AB. Håkan Linds innehav i bolaget utgörs av 3,20 procent (indirekt innehav).

Håkan Lind är inte oberoende i förhållande till bolaget och inte heller oberoende i förhållande till dess större ägare.

Anne-Lie Lind - Ledamot

Anne-Lie Lind, född 1971, är civilingenjör och arbetar som interim distriktschef på Eltel Networks Infranet AB i västra Sverige. Hon är styrelseledamot i Bulten AB och Opus Group AB som är noterade på Nasdaq samt i Mio AB, dessutom har hon tidigare bland annat varit styrelseordförande i AkkaFRAKT. Anne-Lie Lind innehar inga aktier i bolaget.

Anne-Lie Lind är oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare.

Charlotte Hybinette - Ledamot

Charlotte Hybinette, född 1973, är jurist och arbetar som Senior Investment Manager på Ernström & Co AB samt som juridisk rådgivare till publika bolag och dess ägare genom bolaget Hybinette & Partners AB. Hon är också styrelseledamot i Collector Bank AB och Platzer Fastigheter Holding AB som båda är noterade på Nasdaq. Charlotte Hybinette innehar inga aktier i bolaget.

Charlotte Hybinette är oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare.

Bolagets revisor är PricewaterhouseCoopers AB med Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor. Revisor nås via adress PricewaterhouseCoopers AB, 113 97 Stockholm.