Staffan Haglund

Staffan Haglund

VD VSM Entreprenad

Född: 1973
Utbildning: Högskoleingenjör
Arbetslivserfarenhet: Försäljningschef Märsta Förenade Åkeriföretag, Platschef Vägverket Produktion ”Svevia”.
Andra pågående uppdrag:
Aktieinnehav i Bellman Group: