Håkan Lind

Håkan Lind

VD och koncernchef

Född: 1963
Utbildning: Gymnasium
Arbetslivserfarenhet: Arbetande styrelseordförande Bellmans Åkeri AB, VD och Koncernchef Foria AB, VD Såab AB.
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Grundab Fastigheter i
Stockholm och Hasseludd Holding AB.
Aktieinnehav i Bellman Group: 22 067 aktier (indirekt innehav).