Robin Karlsson

Robin Karlsson

VD Upppländska Berg

Född: 1978
Utbildning: Gymnasium
Arbetslivserfarenhet: Uppländska Berg
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i BEF (Bergsprängningsentreprenörernas förening).
Aktieinnehav i Bellman Group: 29 881 aktier (indirekt innehav).