Mathias Cederblad

Mathias Cederblad

VD Samgräv Holding AB

Född: 1984
Utbildning: Ingenjör
Arbetslivserfarenhet: Produktionschef Nouryon (tidigare Akzo Nobel).
Andra pågående uppdrag:
Aktieinnehav i Bellman Group: