Mikael Ivarsson

VD Ivarssons Entreprenad i Göteborg AB

Född:
Utbildning:
Arbetslivserfarenhet:
Andra pågående uppdrag:
Aktieinnehav i Bellman Group: