Dick Örn

Dick Örn

VD Bellmans Åkeri & Entreprenad, VD SÅCAB

Född: 1964
Utbildning: Gymnasium.
Arbetslivserfarenhet: Bellmans Åkeri AB från 1991 och VD Contrail AB.
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Grundab Fastigheter
i Stockholm och styrelseordförande i Hasseludd Holding AB.
Aktieinnehav i Bellman Group: 51 490 aktier (indirekt innehav).