Pressmeddelanden

2020-08-28 - Regulatorisk information

Delårsrapport januari – juni 2020

Andra kvartalet, april-juni 2020 Nettoomsättningen uppgick till 454,5 MSEK (440,8), en ökning med 3,1%. EBITDA före jämförelsestörande poster uppgick till 60,7 MSEK (57,0), en ökning med 6,4%. EBITDA-marginalen före jämförelsestörande poster uppgick till 13,4% (12,9%). EBITDA uppgick till 56,6 MSEK (53,1), en ökning med 6,6%. EBITDA-marginalen uppgick till 12,5% (12,0%). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 32,7 […]


2020-07-02 - Icke regulatorisk information

Bellman Group satsar för framtiden – investerar i 27 nya maskiner

Satsningarna på infrastruktur i Sverige fortsätter och Bellman Group ser positivt på framtiden. Därför har bolaget beslutat förnya och utöka maskinparken med 27 Caterpillar-maskiner från Zeppelin Sverige. Arbetsmiljö, miljöpåverkan och säkerhet har varit avgörande i valet av maskiner. Bellman Group och dotterbolaget VSM har visat en stark tillväxt de senaste åren och efterfrågan på koncernens […]


2020-06-09 - Icke regulatorisk information

VSM lastar ur Varbergstunneln

Trafikverket bygger ut Västkustbanan från Göteborg till Lund med dubbelspår och tunnel under Varberg centrum. VSM Entreprenad, som är en del av Bellman Group, har kontrakterats av Implenia att sköta utlastningen av 1,3 miljoner ton berg ur tunneln. Projektet förväntas pågå under tre år och för att minimera störningarna genomförs projektet nattetid. Bellman Groups dotterbolag […]


2020-05-20 - Regulatorisk information

Delårsrapport januari – mars 2020

Första kvartalet, januari – mars 2020 Nettoomsättningen uppgick till 387,8 MSEK (445,6), en minskning med 13,0%.  EBITDA före jämförelsestörande poster uppgick till 48,5 MSEK (49,8), en minskning med 2,5%. EBITDA-marginalen före jämförelsestörande poster ökade till 12,5% (11,2%).  EBITDA uppgick till 45,3 MSEK (48,0), en minskning med 5,7%. EBITDA-marginalen ökade till 11,7% (10,8%). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick […]


2020-05-19 - Regulatorisk information

Kommuniké från årsstämma i Bellman Group

Årsstämma i Bellman Group AB (publ) den 19 maj 2020. Årsstämman beslöt att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019. Stämman beslöt att till förfogande stående vinstmedel 333 936 710 kronor ska balanseras i ny räkning. Till ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till nästa ordinarie årsstämma omvaldes […]


2020-04-27 - Regulatorisk information

Bellman Group offentliggör årsredovisning för 2019

Bellman Groups årsredovisning för verksamhetsåret 2019 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på bolagets webbsida, www.bellmangroup.se. För mer information, kontakta: Håkan Lind, VD hakan.lind@bellmangroup.se, +46 (0)70 669 80 28 Roger Axelsson, CFO roger.axelsson@bellmangroup.se, +46 (0)70 874 50 41 Pia Rosin, IR- och kommunikationschef pia.rosin@bellmangroup.se, +46 (0)70 971 12 70 Denna information är sådan information som Bellman […]


Prenumerera

Ange din e-postadress om du vill prenumerera på pressmedelanden och rapporter från Bellman Group.