Pressmeddelanden

2021-01-18 - Icke regulatorisk information

Bellman Group slutför förvärvet av Ivarssons Entreprenad

Bellman Group AB (”Bellman Group”) har i dag slutfört det förvärv av Ivarssons Entreprenad i Göteborg AB (”Ivarssons Entreprenad”) som meddelades den 11 december 2020. Bellman Group ingick den 11 december 2020 ett avtal om förvärv av samtliga aktier i Ivarssons Entreprenad, ett mark- och anläggningsföretag som verkar i huvudsak i Göteborgsregionen. Hela det kontanta […]


2021-01-15 - Regulatorisk information

Verdane stärker ägandet i Bellman Group

Verdane, som sedan 2016 är ägare i Bellman Group, har stärkt sitt ägande i bolaget och Verdanes ägande uppgår nu till 74,5 procent av aktierna jämfört med tidigare 35,8. Resterande aktier ägs fortsatt av delar av Bellman Groups management och styrelse. Ägarförändringen har inga implikationer på, och innefattar inte ett ägarbyte under Bolagets utestående obligationer […]


2020-12-16 - Icke regulatorisk information

Bellman Group förvärvar Losshållningsbolaget

Bellman Group AB (”Bellman Group”) förvärvar Losshållningsbolaget i Sverige AB (”Losshållningsbolaget”) med verksamhet inom bergtäkt och anläggningsbranschen. Losshållningsbolaget verkar brett i södra och mellersta Sverige och har sin huvudsakliga verksamhet inom sprängning i bergtäkter samt kompletterande entreprenadverksamhet. Omsättningen förväntas uppgå till omkring 30 MSEK för verksamhetsåret 2020 och bolaget sysselsätter idag cirka 10 medarbetare som […]


2020-12-11 - Regulatorisk information

Bellman Group förvärvar Ivarssons Entreprenad

Bellman Group AB (”Bellman Group”) har idag tecknat avtal om förvärv av Ivarssons Entreprenad i Göteborg AB, (”Ivarssons Entreprenad”) ett mark- och anläggningsföretag som verkar i huvudsak i Göteborgsregionen. Ivarssons Entreprenad samarbetar redan idag med några av koncernens dotterbolag i projekt relaterade till Västlänken och förvärvet stärker Bellman Groups position i Göteborgsregionen ytterligare. Köpeskillingen uppgår […]


2020-11-20 - Regulatorisk information

Interim report January– September 2020

Stable earnings development Third quarter, July – September 2020     Net Sales amounted to SEK 422.6 m (437.4), a decrease of 3.4%.     EBITDA before items affecting comparability amounted to SEK 62.2 m (61.8), an increase of 0.6%. The EBITDA margin before items affecting comparability amounted to 14.7% (14.1%).     EBITDA amounted to SEK 59.7 […]


- Regulatorisk information

Delårsrapport januari – september 2020

Stabil resultatutveckling Tredje kvartalet, juli – september 2020 Nettoomsättningen uppgick till 422,6 MSEK (437,4), en minskning med 3,4%. EBITDA före jämförelsestörande poster uppgick till 62,2 MSEK (61,8), en ökning med 0,6%. EBITDA-marginalen före jämförelsestörande poster uppgick till 14,7% (14,1%). EBITDA uppgick till 59,7 MSEK (58,8), en ökning med 1,4%. EBITDA-marginalen uppgick till 14,1% (13,4%). Rörelseresultatet […]


Prenumerera

Ange din e-postadress om du vill prenumerera på pressmedelanden och rapporter från Bellman Group.