Pressmeddelanden

2022-06-21 - Icke regulatorisk information

VSM har tecknat avtal med WLC om Västlänken

VSM har tecknat avtal med West Link Contractors (NCC och Wayss & Freytag Ingenierurbau AG) om schaktnings- och sprängningsarbeten för E05 Entreprenad Korsvägen på Västlänken i Göteborg. Arbetet kommer utföras under en period om cirka 2 år och uppgår till cirka 130 MSEK. Avtalet har förhandlats fram med samtliga parter i projektet direkt efter positivt […]


2022-06-10 - Regulatorisk information

Bellman Group etablerar sig i norra Norrland

Bellman Group har idag träffat avtal om förvärv av samtliga aktier i Bröderna Öhman AB med bas i Norrbottens län och etablerar sig därmed i Norrland, en region i Sverige som för närvarande upplever en mycket stark tillväxt. Förvärvet är villkorat av Konkurrensverkets godkännande. Bröderna Öhman bildades 1981 och har ett heltäckande tjänsteutbud inom entreprenad, […]


2022-06-01 - Regulatorisk information

Kommuniké från Bellman Group AB:s årsstämma

På Bellman Group AB (publ):s årsstämma den 23 maj 2022 fattades bland annat följande beslut. Fastställande av resultat- och balansräkningar Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021. Beslut om disponering av vinst/förlust Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att till […]


2022-05-23 - Icke regulatorisk information

Bellman Group förvärvar Börje Holmgrens Åkeri AB

Bellman Group har idag tecknat avtal om förvärv av Börje Holmgrens Åkeri AB, ett företag med bas i Björklinge utanför Uppsala som utför alla typer av markentreprenader inom väg, grundläggning, vatten, avlopp och dränering. Bolaget är främst verksamt i Mälardalen, från Gävle i norr till norra Storstockholm med omnejd. Holmgrens Åkeri har cirka 40 anställda […]


2022-05-19 - Regulatorisk information

Delårsrapport januari – mars 2022

Fortsatt stark tillväxt Nettoomsättningen ökade med 85 procent i kvartalet, med starkt bidrag från förvärvet av Norrvidinge. Hög efterfrågan, men en global pandemi och kriget i Ukraina har resulterat i stora prisökningar på drivmedel och råvaror, vilket resulterat i lägre marginaler. Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades i kvartalet. Förvärvsstrategin ligger fast, med fokus på […]


2022-04-27 - Regulatorisk information

Bellman Groups årsredovisning för 2021 är nu publicerad

Bellman Group AB har idag publicerat årsredovisningen inklusive en hållbarhetsrapport för verksamhetsåret 2021 på www.bellmangroup.se. 2021 var ytterligare ett händelserikt år för Bellman Group, ett år som präglades av pandemin och dess påverkan, som dock var begränsad för koncernen. Koncernen växte med förvärv av Ivarssons och Norrvidinge som stärkte Bellman Groups erbjudande och geografiska närvaro. […]


Prenumerera

Ange din e-postadress om du vill prenumerera på pressmedelanden och rapporter från Bellman Group.