Pressmeddelanden

2021-04-12 -

Ny COO och Vice VD i Bellman Group

Bellman Group växer och intresset för helhetserbjudandet inom anläggningsbranschen ökar stadigt. Behovet av att driva och utveckla befintliga affärer växer, samtidigt som fokus ligger på tillväxt. För att driva den dagliga operativa verksamheten har Bellman Group utsett Magnus Persson till COO och Vice VD.  Magnus har lång erfarenhet inom branschen och kommer senast från en roll som Vice VD på VSM där han dessförinnan varit VD […]


2021-04-07 - Icke regulatorisk information

Bellman Group förstärker inom kommunikation och hållbarhet på koncernnivå

Pernilla Enkler har rekryterats till en ny tjänst som Kommunikations- och Hållbarhetschef inom Bellman Group. Pernilla kommer ingå i koncernledningen och får det övergripande ansvaret att vidareutveckla, strukturera och driva kommunikations- och hållbarhetsarbetet inom gruppen. Pernilla har lång erfarenhet inom både kommunikation och hållbarhet från olika branscher och bland annat inom bygg- och fastighetsbranschen. Hon […]


2021-03-10 - Regulatorisk information

Bellman Group offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av företagsobligationer

Bellman Group AB (”Bellman Group”) offentliggjorde den 27 januari 2021 en framgångsrik emission av seniora säkerställda företagsobligationer om 900 miljoner kronor under ett ramverk om 1,5 miljarder kronor (”Obligationerna”). Obligationerna har en löptid om 5 år och löper med en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 500 baspunkter och förfaller slutligt till betalning den […]


2021-02-19 - Regulatorisk information

Bokslutskommuniké 2020

Starkt resultat och nya förvärv Håkan Lind, Vd i Bellman Group kommenterar: ”Årets sista kvartal präglades i hög grad av förvärv samt arbete med refinansiering av Bellman Group. Vi förvärvade dels Losshållningsbolaget (LHB), verksamt inom bergtäkt och anläggning, dels ett markområde i Göteborgsregionen som i framtiden kan utvecklas till en deponi. Vi avtalade också om […]


2021-01-28 - Regulatorisk information

Bellman Group AB (publ) påkallar förtida inlösen av obligationer med ISIN SE0009889553

Bellman Group AB (publ) (“Bolaget”) kommer att genomföra en förtida inlösen av samtliga utestående obligationer av serie 2017/2022 med ISIN SE0009889553 (“Obligationerna”) i enlighet med villkoren för Obligationerna. Den 28 januari 2021 skickade Bolaget ett oåterkalleligt meddelande om förtida inlösen till alla direkt-registrerade ägare och förvaltare av Obligationerna som är registrerade i Euroclear Sweden:s skuldbok […]


2021-01-27 - Regulatorisk information

Bellman Group emitterar framgångsrikt obligationsemission om 900 Mkr

Bellman Group AB (”Bellman Group”) har framgångsrikt emitterat seniora säkerställda företagsobligationer om 900 miljoner kronor under ett ramverk om 1,5 miljarder kronor. Obligationerna har en löptid om 5 år och löper med en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 500 baspunkter och slutligt förfall den 10 februari 2026. Emissionen var kraftigt övertecknad med investerarintressen […]


Prenumerera

Ange din e-postadress om du vill prenumerera på pressmedelanden och rapporter från Bellman Group.