Pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Samgräv får deponitillstånd i Härryda

Samgräv Recycling AB, ett bolag i Bellman Group koncernen, har erhållit tillstånd från Mark-och Miljödomstolen avseende Inert deponering i Härryda kommun. Tillståndet medger rätten till anläggande av geologisk barriär samt deponering av 8 300 000 ton inert avfall med en mottagningskapacitet om 600 000 ton deponerade massor per år.

Läs mer

VSM har tecknat avtal med WLC om Västlänken

VSM har tecknat avtal med West Link Contractors (NCC och Wayss & Freytag Ingenierurbau AG) om schaktnings- och sprängningsarbeten för E05 Entreprenad Korsvägen på Västlänken i Göteborg. Arbetet kommer utföras under en period om cirka 2 år och uppgår till cirka 130 MSEK.

Läs mer

Bellman Group etablerar sig i norra Norrland

Bellman Group har idag träffat avtal om förvärv av samtliga aktier i Bröderna Öhman AB med bas i Norrbottens län och etablerar sig därmed i Norrland, en region i Sverige som för närvarande upplever en mycket stark tillväxt. Förvärvet är villkorat av Konkurrensverkets godkännande.

Läs mer

Delårsrapport januari – mars 2022

Fortsatt stark tillväxt Nettoomsättningen ökade med 85 procent i kvartalet, med starkt bidrag från förvärvet av Norrvidinge. Hög efterfrågan, men en global pandemi och kriget i Ukraina har resulterat i stora prisökningar på drivmedel och råvaror, vilket resulterat i lägre marginaler. Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades i kvartalet. Förvärvsstrategin ligger fast, med fokus på identifierade tillväxtregioner i Sverige.

Läs mer