Pressmeddelanden

2020-02-21 - Regulatorisk information

Bokslutskommuniké 2019

Fjärde kvartalet, oktober – december 2019 Nettoomsättningen ökade med 9% till 432 MSEK (395). EBITDA före jämförelsestörande poster ökade med 15% till 46 MSEK (40), med en marginal på 10,6% (10,1%).  EBITDA ökade med 16% till 42 MSEK (36), med en marginal på 9,7% (9,1%). Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1% till 20 MSEK (20) med […]


2019-11-29 - Regulatorisk information

Delårsrapport januari – september 2019

TREDJE KVARTALET 2019 Nettoomsättningen ökade med 46% till 437 MSEK (301). Periodens EBITDA före jämförelsestörande poster ökade med 105% till 62 MSEK (30), med en rörelsemarginal på 14,1% (10,0%). EBITDA efter jämförelsestörande poster ökade med 102% till 59 MSEK (29), med en rörelsemarginal på 13,4% (9,7%). Rörelseresultatet ökade med 133% till 38 MSEK (16) med […]


2019-10-16 - Regulatorisk information

Nya ledamöter stärker Bellman Groups styrelse

Onsdagen den 16 oktober hölls extra bolagsstämma i Bellman Group AB varvid två nya ledamöter valdes in i styrelsen, Anne-Lie Lind och Charlotte Hybinette. De tillför bland annat styrelsen ytterligare erfarenhet av börsnoterade bolag. Anne-Lie Lind, född 1971, är civilingenjör och arbetar som distriktschef på Eltel Networks Infranet AB i västra Sverige. Hon är styrelseledamot […]


2019-08-29 - Regulatorisk information

Delårsrapport januari – juni 2019

ANDRA KVARTALET Nettoomsättningen ökade med 114% till 441 MSEK (206). Periodens EBITDA före jämförelsestörande poster ökade med 215% till 57 MSEK (18). EBITDA efter jämförelsestörande poster uppgick till 53 MSEK (13), med en rörelsemarginal på 12,0% (6,3%). Rörelseresultatet uppgick till 32 MSEK (6) med en rörelsemarginal på 7,3% (3,1%). Resultat per aktie före och efter […]


2019-06-13 - Icke regulatorisk information

Ny VD på Samgräv

Samgräv AB, ett helägt dotterbolag till Bellman Group, har utsett Mathias Cederblad till ny VD. Han kommer också att ingå i Bellman Groups koncernledning. Mathias Cederblad tillträdde positionen som VD i Samgräv den 20 maj och efterträdde Marie Franzén-Hansson som kvarstår i bolaget som ekonomichef. Mathias är ingenjör och har bland annat arbetat inom högriskkemikalieindustrin […]


Prenumerera

Ange din e-postadress om du vill prenumerera på pressmedelanden och rapporter från Bellman Group.